+421 903 772 997

info@chataslovakia.sk

Česky English Deutsch Magyar

Chata 1 Chata 2
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia

Ceny a rezervácia

Ceny za prenájom sú rôzne pre sezónny a mimosezónny pobyt, ďalej sa odlišujú aj podľa dĺžky pobytu. Počas letných a jarných prázdnin sú k dispozícii len týždňové pobyty (od soboty do soboty). Kratšie pobyty počas prázdnin je možné objednať len max. 30 dní pred požadovaným nástupom. Uvedené ceny sú za celú chatu. Nie je možné prenajať len časť chaty.

Pozrite si obsadenosť.

Krátky pobyt:

280,00 € / chata / pobyt (1-2 noci) mimo sezóny okrem víkendov

320,00 € / chata / pobyt (1-2 noci) v sezóne

Ceny pri dĺžke pobytu 3 a viac nocí:

110,00 € / noc mimo sezóny okrem víkendov

140,00 € / noc v sezóne

 

 

Sezóna : 15. november - 30. marec a 1. júl - 1. september + víkendy
Mimo sezóny : 1. apríl - 30. jún a 2. september - 14. november

Silvestrovský pobyt :

1600,00 € / chata / týždeň

Veľkonočný pobyt :

660,00 € / chata / pobyt (1-4 noci)

 

 

Silvestrovský pobyt je možné objednať len na celý týždeň, resp. aj kratší ale pri týždňovej cene. Termín je podľa vlastného výberu, spravidla od 26.12. do 2.1.
Po objednaní silvestrovského a veľkonočného pobytu je treba zaplatiť NEVRATNÚ zálohu vo výške 50% z ceny pobytu.

Príplatky a zľavy

Z uvedených cien za pobyt má zákazník nárok na zľavu vo výške:

5% - zľava pre stálych zákazníkov (zákazníci, ktorí mali chatu už aspoň raz prenajatú).

V deň príchodu je treba uhradiť vratnú kauciu vo výške 100,00 € , ktorá bude vrátená pri odovzdávaní chaty. Kaucia slúži pre prípadné použitie na úhradu vzniknutých škôd spôsobených nájomcom.
Príplatok za bytového psa (len menšej rasy) 20,00 € / pobyt.
Daň z ubytovania 0,70 EUR / osoba / noc.
Spotreba elektrickej energie 0,20 EUR / kWh (podľa reálnej spotreby).

Ceny sa stávajú záväznými až po vzájomnom odsúhlasení, v deň ich úhrady, resp. ich časti.

Rezervačný formulár

Pobyt so psomRezervácia: