+421 903 259 369

info@chataslovakia.sk

Chata 2 Chata 1
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia
  • Chataslovakia

Ceny a rezervácia

Ceny za prenájom sa odlišujú podľa dĺžky pobytu. Počas letných a jarných prázdnin sú k dispozícii len týždňové pobyty (od soboty do soboty). Kratšie pobyty počas prázdnin je možné objednať len max. 30 dní pred požadovaným nástupom. Uvedené ceny sú za celú chatu. Nie je možné prenajať len časť chaty.

Rezervujte si chatu.

Víkendový pobyt:

320,00 € / chata / víkend (1-2 noci)

Týždňový pobyt:

525,00 € / chata

 

Veľkonočný pobyt:

450,00 € / chata

Silvestrovský pobyt :

1500,00 € / chata

 

Príplatky a zľavy

Z uvedených cien za pobyt má zákazník nárok na zľavu vo výške:

5% - zľava pre stálych zákazníkov (zákazníci, ktorí mali chatu už aspoň raz prenajatú).

10% - zľava pre rodiny s deťmi do 10 rokov.

Pre záväznú rezerváciu je potrebné uhradiť 50% nevratnú zálohu na ubytovanie, na základe prijatia zálohy sa stáva rezervácia obojstranne záväznou, čo je potvrdené mailom zo strany prenajímateľa.

V deň príchodu je treba uhradiť vratnú kauciu vo výške 100,00 € , ktorá bude vrátená pri odovzdávaní chaty. Kaucia slúži pre prípadné použitie na úhradu vzniknutých škôd spôsobených nájomcom.
Daň z ubytovania 0,70 EUR / osoba / noc.
Spotreba elektrickej energie 0,20 EUR / kWh (podľa reálnej spotreby).
Ceny sa stávajú záväznými až po vzájomnom odsúhlasení, v deň ich úhrady,resp. ich časti."

Rezervačný formulár

Deti do 12 rokovRezervácia: